Úvod

I město Příbor už bude mít nového starostu. A také nového místostarostu…

18.01.2023, Jiří Tuza 

I Příbor se nakonec dokázal dohodnout a vytvořit povolební koalici. Zanedlouho se zastupitelstvo sejde ke svému třetímu zasedání. A nebude to poklidné zastupitelstvo… Dříve vyřčená vyjádření berou za své a některé nepřekonatelné překážky zas tak nepřekonatelné nejsou. Ale pojďme od začátku. Jednání jsou téměř u konce, a tak můžeme nechat nahlédnout do zákulisí.

Pokusím se shrnout veškeré důležité milníky, které se za poslední čtyři měsíce udály. Vše budu popisovat z pohledu našeho sdružení SNK – Příbor je náš domov. I přesto, že zde budu uvádět pouze faktický sled událostí, podložený e-mailovou a jinou komunikací, musíme vnímat, že se jedná o náš subjektivní pohled.

 

Vyjednávání – dějství první:

Samotné vyjednává bylo zahájeno již mnoho týdnů před volbami. Není tajemstvím, že sdružení SNK se rozdělilo na dva názorové proudy a bývalý lídr a starosta města sdružení opustil a založil si novou stranu Žijeme Příbor. Tato nová strana začala blíže spolupracovat se sdružením bývalého místostarosty Společně pro Příbor a Piráty, kteří se do zastupitelstva nakonec nedostali.

Téměř ihned po volbách začala s tímto uskupením jednat ODS pod novým vedením a začal se tvořit základ pro tzv. „trojblok“ nerozlučitelných stran, podpořený podpisem známého memoranda, který vydržel až do dnešních dní.

Po úvodních jednání vykrystalizoval také druhý „trojblok“ ve složení SNK, KDU-ČSL a ČSSD. Ze začátku to vypadalo, že se k tomuto sdružení přidá ODS, ale nepřekročitelným problémem (alespoň pro tuto chvíli) byla spolupráce s ČSSD a tak, po vášnivých debatách uvnitř strany, ODS definitivně přešla na druhou stranu. Ani jeden trojblok neměl potřebných 11 hlasů a na první zastupitelstvo se šlo bez jasné domluvy. Vše vyvrcholilo odchodem některých zastupitelů ze sálu a volbou neúplného vedení, v čele s novou místostarostkou, Danou Foriškovou.

 

Vyjednávání – dějství druhé:

Další měsíc se nesl v duchu nepříjemného prohlubování příkopů na obou stranách a hledání řešení bez zapojení druhé strany. Byly uskutečněny některé pokusy o společnou schůzku, ale ty dopadly nezdarem, bez hmatatelných výsledků. Vymýšlely se různé varianty a hledalo se řešení možné podpory ze strany KSČM. V některých chvílích již byla dohoda na spadnutí, ale z různých důvodů k tomu nakonec nedošlo. Místostarostka nadále zůstávala na vše sama a čekání na starostu se protahovalo. Čas běžel a všichni pomalu začali chápat, že bez společného jednání se nikam neposuneme. Začaly první náznaky hledání řešení napříč dvou doposud nesmiřitelných táborů. Vše ale naráželo na zásadní problémy. Žádná ze stran nechtěla opustit své deklarované trojbloky a spolupráce některých stran byla podle všeho nereálná. Blížily se Vánoce a s tím i poslední zastupitelstvo v roce 2022. V poklidné předvánoční atmosféře se ani zde nikdo nezvolil a pomalu začalo všem docházet, že bude potřeba hledat kompromisy a dělat ústupky. Nebo jsme si to alespoň mysleli.

 

Vyjednávání – dějství třetí:

Bez společného řešení to nepůjde. Pochopili jsme, že v této situaci je možná už jen široká koalice, která zastoupí široké názorové spektrum a zamezí větším politickým bojům. Společně s KDU-ČSL jsme začali hledat řešení napříč. Bylo nám řečeno, že pokud máme o něčem jednat, není možné k jednání přizvat KSČM a pro ODS a Společně pro Příbor nebylo vyjednávacím partnerem, z různých důvodů, ani ČSSD. I když neradi, respektovali jsme tuto překážku a navrhli širokou koalici, kde ani jedna ze stran nemá většinu v radě a zároveň všichni mají zastoupení ve vedení města. Respektovali jsme také vítěze voleb a dali možnost navrhnout za starostu lídra se sdružení Žijeme Příbor. Na této myšlence jsme postavili pozvání na společné jednání zapojených stran. Toto jednání nám bylo bez většího vysvětlení zrušeno ze stran ŽP, Společně pro Příbor a ODS, a to dokonce v den konání schůzky.

Druhým pokusem byla opětovná výzva k jednání s tím, že pokud máme situaci vyřešit, musíme zasednout k jednacímu stolu. Na tento e-mail, ze dne 2.1.2023, nebyla dokonce zaslána žádná reakce a vypadalo to, že se na druhé straně začíná otevřeně mluvit o předčasných volbách. Učinili jsme tak poslední pokus o setkání, a to v užším kroužku představitelů jednotlivých stran. Pozvání na toto jednání druhá strana přijala. O to větší překvapení nastalo, když jsme se dozvěděli o paralelních jednání druhé strany s ČSSD. Do té doby nepředstavitelná a mnohými lidmi zatracovaná varianta se zdála být najednou reálná. Na společném jednání jsme si tak už jen vyslechli, že nemáme o čem jednat. ODS již nevadila koalice s ČSSD a byly odvolány výroky o nemožnosti spolupráce. Společně pro Příbor již dokáže přijmout podporu od člena, o kterém se 8 let vyjadřovalo jako o přeběhlíkovi, se kterým nikdy nebude spolupracovat. A také ŽP zapomnělo na své deklarace. Dokonce i odvolání místostarostky, která 4 měsíce pracovala v této složité situaci, nebude pro toto nové uskupení problém. Již brzo se tak s největší pravděpodobností dočkáme odvolání místostarostky a dalších členů rady a zvolení nové rady v možném složení: Starosta – Jan Malík, Místostarosta – Bohuslav Majer, radní – Miroslava Motlíčková, Pavel Netušil, Milan Gabzdil, Aleš Polách, Mořic Jurečka.

Závěrem je nutné poznamenat, že za největší zklamání považujeme samotné jednání trojbloku na druhé straně. Chápeme, že v politice mohou nastat různé zvraty, ale i přesto nadále věříme v potřebu korektního jednání.

I přesto bude naše sdružení, SNK – Příbor je náš domov, nadále konstruktivně pracovat v zastupitelstvu a budeme se snažit posunout jakýkoliv smysluplný projekt, který přispěje k rozvoji města.

Vstup do administrace