Volební program

03.08.2022, Patrik Nedoma 

Vážení spoluobčané ,

Naše sdružení nezávislých kandidátů Příbor je náš domov působí v Příboře již od roku 1998. Díky vaší voličské podpoře působila za téměř 25 let řada našich členů v řídících orgánech města ve funkcích místostarostů, členů rady a zastupitelstva města i ve výborech a odborných komisích. Vždy jsme prosazovali ekonomicky zodpovědné hospodaření města.

Do nadcházejícího období nabízíme náročný ale reálný volební program, víme co naše město potřebuje a máme jasně definované priority. Chceme opět prosazovat účelné hospodaření s prostředky města a nabízíme spolupráci zástupcům ostatních stran a hnutí. Pro splnění našich záměrů jsme sestavili tým sestávající z odborně i politicky zkušených členů doplněný mladšími aktivními kolegy.

Naším cílem je vnímat a řešit každodenní problémy občanů ve všech lokalitách města včetně integrovaných obcí Hájov a Prchalov.

 

 (Prospekt_na_web.png)

Vstup do administrace