Co jsme dokázali

STAVBA NOVÉHO DOMOVA SENIORŮ BUDE ZAHÁJENA V BŘEZNU 2023!

20.09.2022, Patrik Nedoma 

Jedním z hlavním bodů našeho volebního programu na období 2018-2022 byl záměr vybudovat na Masarykově ulici Domov seniorů. A to se nám povedlo!
 
Nové vybudovaný domov seniorů se zvláštním režimem bude obsahovat 80 lůžek určených pro klienty se stařeckou demencí, Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou a 6 lůžek pro odlehčovací službu. Provozovat tuto službu bude společnost Clementas Medela z.ú.
 
V grafice Vám přestavujeme vizualizaci, jak by měl nový Domov seniorů vypadat.
 
dum_senioru (Domov_senioru.png)
 

Cena tepla byla v loňském roce opět levnější!

20.09.2022, Patrik Nedoma 

Konečná cena za 1GJ tepla v roce 2021 byla vyčíslena na 442 Kč. Oproti předpokládané ceně (503 Kč) jde o téměř 15% snížení ceny. Cena tepla v Příboře si dlouhodobě drží nejnižší hodnoty v porovnání s okolními městy.
 
Cenu tepelné energie PRO NAŠE OBČANY příznivě ovlivňují realizované investice a opatření v letech 2018 až 2021 a to zejména spojení kotelny Nerudova a kotelny Lomená a provozování jednou společností TP Příbor s.r.o.
 
Během tohoto období proběhla realizace výměny nízkoemisních hořáků na ul. Lomená, byla provedena kompletní rekonstrukce technologie výroby tepla v kotelně Nerudova. V obou kotelnách byly nainstalovány kogenerační jednotky (KGJ), které výrazně snížily provozní náklady. Všechny tyto akce se se projevilo v konečných cenách pro odběratele.
 
Pro rok 2023 má TP Příbor sjednanou cenu plynu a pro další období 2024 plánuje vzhledem k nestabilnímu vývoji na trhu se zemním plynem zavedení strategie postupného nákupu.
 
 (304750864_5690802917605914_4473892505359634936_n.jpg)
 

Byla zahájena II. etapa výstavby nového sportovního hřiště u ZŠ Npor. Loma

20.09.2022, Patrik Nedoma 

V pondělí 11. 7. 2022 byla zahájena II. etapa výstavby nového sportovního hřiště u ZŠ Npor. Loma. Vybudování nového školního hřiště patřilo mezi naše hlavní body programu a jsme rádi, že jeho stavba směřuje ke zdárnému konci.

II. etapa navazuje na I. etapu dokončenou v minulém roce. Zatímco v I. etapě došlo k vybudování dvou multifunkčních hřišť, v té II. bude realizována sportovní plocha z umělého trávníku, běžecký ovál z tartanu, přístřešek, přípojky vody a sadové úpravy.

Zhotovitelem sportoviště je společnost MERAT s.r.o. Celková cena stavby II. etapy sportovního hřiště je 15,7 mil. Kč. Zhotovitel byl vybrán z 10 zájemců. Město Příbor získalo dotaci z prostředků státního rozpočtu ČR poskytovaných prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj na spolufinancování projektu ve výši 5 mil. Kč.

Termín dokončení díla je smluvně stanoven na 30.11.2022.

 

loma (292128322_5543426929010181_2366644753064487445_n.jpg)

Kruháč na křižovatce ulic Místecká a Hukvaldská

20.09.2022, Patrik Nedoma 

V příštím týdnu bude zahájena stavba žádaného kruhového objezdu na křižovatce ulic Místecká a Hukvaldská. Na prosazení stavby se významnou mírou podíleli radní z našeho sdružení společně se starosty obcí Kateřinic a Trnávky. Stavbu kruhového objezdu zhotoví pro Moravskoslezský kraj společnost Skanska a.s., závod Inženýrské stavitelství Morava a spravovat ho bude Správa silnic MSK, středisko v Novém Jičíně.
 
Součástí stavby bude i nové veřejné osvětlení, které bude osvětlovat kruhový objezd a doplní částečně i stávající osvětlení na ulicích Místecké a Hukvaldské. Práce na osvětlení bude financována z rozpočtu města Příbor částkou cca 800 tis. Kč.
 
Po dobu stavby bude doprava vedena ve směru Příbor – Frýdek Místek a Frýdek Místek – Příbor pouze jedním jízdním pruhem a bude řízena semafory.
 
Další informace na stránkách města → https://www.pribor.eu/.../zahajeni-stavby-kruhoveho...

02.08.2022, Ondřej Sýkora 

22 Co jsme dokazali (295877582_5586524318033775_3651358043341124718_n.jpg)

Vstup do administrace