Historie sdružení

15.08.2018, Kolektiv 

 

Naším cílem je Příbor jako město příjemné pro život a přitažlivé pro návštěvníky.

 

    Do našeho volebního programu jsme zahrnuli naše hlavní priority. Víme, že je mnoho dalších menších i větších úkolů, které město potřebuje a kterými se budeme zabývat. Chceme se ale řídit pravidlem „lepší udělat jednu věc pořádně, než dvě polovičatě“.

 

   Vycházíme z přesvědčení, že společným úsilím všech volených zastupitelů napříč politickým spektrem dosáhneme největších přínosů pro naše město. Rádi podpoříme jakýkoliv smysluplný návrh ostatních politických stran, hnutí a ostatních sdružení a nevyhýbáme se jednání s žádným politickým subjektem, nebo občanem.

 

Historie Sdružení nezávislých kandidátů „Příbor je náš domov“

12.09.2022, Patrik Nedoma 

          Sdružení nezávislých kandidátů „Příbor je náš domov“ vzniklo před volbami v roce 1998, kdy se spojili někteří nezávislí zastupitelé zvolení za různé politické subjekty (ODS, KDU ČSL, KSČM) ve volbách v roce 1994. K nim se na kandidátku pro volby v roce 1998 přihlásili další sympatizující nestraníci. Byla tak sestavena silná kandidátní listina. V rámci maximální demokracie byli kandidáti seřazeni podle abecedního pořadí, aby příborští voliči měli nestranný výběr. Do třiadvacetičlenného zastupitelstva byli zvoleni Ing. Bedřich Turek, Ing. Petr Bobko, RSDr., Mgr. Stanislav Janota a Ivo Lacný. Kvůli pracovnímu vytížení odstoupil v průběhu volebního období Ing. Petr Bobko, na jeho místo nastoupil první náhradník Ing. Milan Střelka. V koalici s ODS a ČSSD jsme obsadili pozici místostarosty panem Ing. Bedřichem Turkem, který byl na naší kandidátce až na 21. místě. Byl to největší posun, který byl v historii komunálních voleb v Příboře zaznamenán.

          Následující komunální volby v roce 2002 jsme ještě náš volební výsledek vylepšili ziskem pěti mandátů. Zastupiteli se stali Ing. Bedřich Turek, RSDr., Mgr. Stanislav Janota, Ivo Lacný, Ing. Milan Střelka a Otakar Malachta. Opět byla naše kandidátka seřazena podle abecedy. Ve stejné koalici obhájil funkci místostarosty pan Ing. Bedřich Turek. Po jeho předčasném úmrtí v roce 2005 tuto funkci jako neuvolněnou při svém zaměstnání vykonával RSDr., Mgr. Stanislav Janota.

          V dalších komunálních volbách v roce 2006 jsme udrželi pět mandátů - RSDr., Mgr. Stanislav Janota, Ivo Lacný, Otakar Malachta, Ing. Milan Střelka a Ing. Petr Bobko. Ve stejné koalici s ODS a ČSSD jsme na místo místostarosty podpořili kandidáta ČSSD Ing. Bohuslava Majera.

          Při výčtu zastupitelů je nutné připomenout, že od roku 1990 až do svého odchodu do důchodu v roce 2014, tedy celých 24 let byl starostou města Příbora pan Ing. Milan Strakoš, který vždy kandidoval za ODS.

          Zvláště v prvních volebních obdobích bylo nutné v zastupitelstvu prosadit i mnohá nepopulární opatření zvláště v oblasti školství a kultury. Radikální úbytek dětí předškolního věku (opak dnešní situace) s sebou nesl uzavření několika mateřských škol, následně i jedné základní školy. Změny ve společnosti v trávení volného času přinesly také nutnost uzavření městského kina kvůli jeho enormně nehospodárnému provozu. Město nebylo samo, které řešilo efektivní využití svého majetku. V podobné situaci se ocitl i Spolek Katolický dům, který díky rozumné dohodě s městem převedl svůj majetek a společnými silami se podařilo chátrající budovu Kulturního domu rekonstruovat na důstojný kulturní stánek sloužící všem občanům našeho města. Dlouhodobě jsme se také podíleli na komplexní rekonstrukci památkově chráněných objektů v městské památkové rezervaci, zvláště Piaristického kláštera, a nemalou měrou tak přispěli k tomu, že město získalo v roce 2015 titul Historické město roku.

Vstup do administrace